Stichting Vector42

Staat voor ambitie, richting
en duidelijkheid rondom duurzaamheid
en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Stichting Vector42 richt zich specifiek op het verduurzamen van de sectoren
cultuur, sport, horeca en toerisme

Voor het uitvoeren van haar activiteiten beschikt Vector42 over een team van ervaren adviseurs en auditoren. Verspreid over Nederland werken zij samen aan de realisatie van de gedeelde ambities en doelen. Om haar doelen te bereiken zet de stichting drie instrumenten in; certificering, ontwikkeling van keurmerken en specifieke projecten binnen dit domein. 

Certificering

Stichting Vector42 is overtuigd van de kracht en mogelijkheden die certificeringschema’s en keurmerken bieden. Een keurmerk kan richting geven aan duurzaamheid binnen een organisatie en maakt inspanningen eenvoudig aantoonbaar en communiceerbaar.

(Door)ontwikkelen van keurmerken

De ontwikkelingen rondom duurzaam ondernemen volgen elkaar momenteel in rap tempo op. Het regelmatig herzien van uw criteria is dan ook voorwaarde om actueel te blijven. Het ontwikkelen en/of aanpassen van keurmerken (certificatieschema’s) vraagt om specifieke kennis van het thema en de doelgroep, ervaring met auditing op locatie en het vermogen om te werken van uit een heldere structuur. Vector42 heeft al deze zaken in huis.

Het team van Vector42 heeft op basis van basis van meer dan 10 jaar ervaring met verschillende (inter)nationale certificatieschema’s en keurmerken de afgelopen periode een aantal opdrachtgevers succesvol mogen ondersteunen bij het (door)ontwikkelen van hun programma.

Graag delen we onze kennis en ervaring om ook uw certificatieschema naar een hoger plan te tillen, zodat uw programma weer aansluit bij de actuele ontwikkelingen en de verwachtingen van uw doelgroep.

Projecten

Door het verwerven en initiëren van opdrachten rondom duurzaam ondernemen in de sectoren cultuur, sport, horeca en toerisme dragen we ons steentje bij aan gewenste verduurzaming. Onze werkzaamheden voeren we uit in opdracht van o.a. gemeenten en provincies. Ook verwerven we zelfstandig financiële middelen (subsidies) om projecten te kunnen uitvoeren.